Tu ai salvat - Click aici pentru a vedea de unde...
copacii prin reciclarea de hartie
delfinii prin reciclarea pungilor de plastic
multe specii de pasari pentru ca au unde sa isi faca cuib

Concurs Punctul Verde

 

Descoperă Punctul Verde de pe ambalajele responsabile și câștigi !

De data aceasta  incursiunea ta la cumpărături va fi una ECO-atractivă!

Suntem convinși că vei găsi ușor foarte multe produse care au pe etichetele ambalajelor sau direct pe ambalaje simbolul Punctului Verde.

Sunt foarte multe simboluri pe etichete dar acesta este cel mai ECO !Punctul Verdeeste o marcă internațională înregistrată ce arată cumpărătorului că firma producătoare sau importatoare a produselor respective este o companie responsabilă față de ambalajele sale și contribuie financiar la colectarea separată, sortarea și transportul deșeurilor de ambalaje la capacitățile de reciclare sau valorificare.

Green Dot, Grunne Punkt, Punctul Verde! Nu ai cum să  îl ratezi! În lume există 460 miliarde de ambalaje care poartă Punctul Verde pentru că această marcă este recunoscută în 170 de țări,și la care au aderat peste 170.000 de companii!

În Romania Punctul Verde poate fi accesat de către producători sau importatori prin intermediul Eco-Rom Ambalaje care deţine licenţa pentru folosirea mărcii la nivel național.

Între 11 octombrie și 31 octombrie te provocăm la CONCURS!

Caută Punctul Verde de pe orice ambalaj, fă-i o poză și public-o pe contul tău de Facebook cu hashtag-ul #PunctulVerde, împreună cu mesajul tău explicativ despre ce este sau ce reprezintă Punctul Verde !

Poza însoțită de mesaj, cu cele mai multe like-uri, va fi premiată cu un card cadou de cumpărături online în valoare de 300 Lei și cu cea mai utilă sacoșă de colectare separată a deșeurilor de ambalaje.

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI “Descoperă Punctul Verde”

Campania “Descoperă Punctul Verde” are un pronunțat caracter ecologic și educativ, adresându-se populației si având ca obiectiv responsabilizarea acestora față de problematica reciclarii deșeurilor de ambalaje și protecția mediului.

SECȚIUNEA 1. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI

Organizatorul campaniei ” Descoperă Punctul Verde” (numită în cele ce urmează “Campania”) este SC Eco-Rom Ambalaje SA – societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective – cu sediul în București, B-dul 1 Mai nr. 53, Pavilion Administrativ, etaj 7, sector 6, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numar J40/16060/2003, având cod unic de înregistrare RO 15944252, cont bancar nr. RO 04RNCB 0077050232310001, deschis la BCR sector 6, tel/fax 021.4130857, reprezentata de Dl. Bogdan-Călin Ureche, având funcția de Administrator Special.

Campania se va derula în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toți participanții.

Campania se va derula pe contul de facebook al SC Eco-Rom Ambalaje SA și conturile participanților la concurs.

Perioada integrală a Campaniei este 11 octombrie, 00:00 – 31 Octombrie 2017 23:59 si se va desfasura prin intermediul S.C. Publicity Art S.R.L cu sediul in Iași, numită în continuare  “Agenția”.

Regulamentul Oficial este întocmit și va fi public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul  Eco-Rom Ambalaje SA www.ecoromambalaje.ro și www.colecteazaselectiv.ro in data de 11 octombrie, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant pe întreaga durată a Campaniei.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificari pe www.ecoromambalaje.ro și www.colecteazaselectiv.ro,. Concursul se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participanții.

SECȚIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoană fizică, cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul în România, cu excepția angajaților Organizatorului, ai Agenției și ai celorlalte companii implicate în organizarea și derularea Campaniei, precum și a membrilor familiilor acestora (copii, parinți, soț/soție). 

Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

 SECȚIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI

Orice persoană fizică ce îndeplinește condițiile stipulate în cadrul Secțiunii 2 poate participa la această Campanie, în perioada desfășurării ei.

Campania presupune următorii pași

  • identificarea de către participanți a mărcii internaționale voluntare Punctul Verde de pe ambalajele produselor,
  • realizarea unei fotografii în care să se vadă clar aceasta marcă pe ambalajul produsului,
  • postarea fotografiei pe contul de Facebook al participantului, la care adauga hashtag-ul #PunctulVerde.
  • fotografia trebuie însoțită de un mesaj despre ce înseamnă marca Punctul Verde plasată pe ambalajul unui produs.
  • promovarea fotografiei și a semnificației Punctului Verde în cadrul comunității de prieteni astfel încât participantul să obțină cât mai multe likeuri pe timpul de desfășurare a campaniei.
  • în maxim 2 zile de la terminarea concursului, organizatorul va identifica participantul care a adunat cele mai multe like-uri.
  • în maxim 7 zile de la terminarea concursului va fi anunțat căstigatorul campaniei.

SECȚIUNEA 4. PERIOADA CAMPANIEI

Perioada de desfasurare a campaniei este octombrie, 00:00 – 31 Octombrie 2017 23:59.

SECȚIUNEA 5. CADOURI PENTRU CÂȘTIGĂTORI

În cadrul Campaniei se va acorda un card cadou în valoare de 300 lei și o sacoșă de colectare separată a deșeurilor de ambalaje, acestea neputând fi înlocuite . 

În cazul în care câștigatorul nu poate fi contactat în 48 de ore sau refuză dreptul de a beneficia de cadouri (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul nu dorește să intre în posesia cadoului și deci nu trimite acceptarea cadoului în maxim 24 de ore de când fost anunțat), sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a cadoului.

In asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a atribui cadourile următorului participant care deține numărul de like-uri cel mai mare după primul câștigător sau, a nu mai atribui cadourile respective.

SECȚIUNEA 6. ACORDAREA CADOURILOR ȘI VALIDAREA CĂȘTIGĂTORILOR

Persoana care a întrunit cele mai multe like-uri va fi contactată pe facebook, va fi informată că este castigătoarea campaniei, și va trebui să transmită în scris acceptarea, numele și prenumele, împreună cu adresa poștală, adresa de email și numărul și seria buletinului, în maxim 24 de ore.

Organizatorul va trimite pe adresa de email un proces-verbal de predare-primire a cadourilor care va cuprinde descrierea acestora, datele de identificare ale câștigătorului și o declarație pe proprie răspundere a câștigătorului, în sensul că îndeplinește condițiile de participare impuse de prezentul Regulament. Premiul va fi trimis prin posta cu confirmare de primire.

Câștigătorul este de acord să i se comunice numele pe facebookul si siteul Organizatorului.

SECȚIUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

Regulamentul Oficial al concursului va fi disponibil pe site-ul Eco-Rom Ambalaje: www.colecteazaselectiv.ro și www.ecoromambalaje.ro

SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta competitie poate inceta inainte de data de 31 octombrie 2017 in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Acest lucru va fi anuntat participantilor pe www.colecteazaselectiv.ro

SECȚIUNEA 9. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs  se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

SECȚIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Oferirea către SC Eco-Rom Ambalaje S.A. a datelor personale a câștigătorilor prezumă cunoașterea regulamentului. Tuturor participanților la competiție le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001.
Organizatorul se obliga că datele personale să nu fie difuzate către terți.  La cererea participanților, adresată în scris către SC Eco-Rom Ambalaje SA , Organizatorul se obliga:

  • sa confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
  • să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
  • să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Bd. 1 Mai 53, Pavilionul Administrativ, sector 6, Bucuresti.

SECȚIUNEA 11. EXEMPLARELE REGULAMENTULUI OFICIAL

Regulamentul oficial a fost redactat într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 5 duplicate, din care s-au eliberat organizatorului 4 dublicate.

 

S.C.Eco-Rom Ambalaje SA

Prin Administrator Special

Ureche Bogdan-Călin

S.S.

 

Avizat,

DS INSOLV SPRL – Administrator Judiciar

Prin Maria-Alina Ionescu

S.S.                                              

 

 

 

 

 

Breaking news

“Protejăm Natura.Colectăm Selectiv”

“Protejăm Natura.Colectăm Selectiv”

Proiectul “Protejăm Natura. Colectăm Selectiv” organizat de Salubritate Craiova în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova şi Eco-Rom Ambalaje a câştigat marele premiu la Categoria ‘’Companii’’ în cadrul concursului național Premiile pentru un Mediu Curat, derulat de Organizația ECOTIC. Manualul “Învăţăm să reciclam ambalajele” realizat de Eco-Rom Ambalaje a fost predat în 20 de unităţi de [citeste mai mult]

Tombola de iarnă a deșeurilor de ambalaje!

Tombola de iarnă a deșeurilor de ambalaje!

Astăzi începe o nouă campanie de sensibilizare a populației din Minicipiul Iași pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile ! Primul Centru Municipal de Colectare a deșeurilor reciclabile te invită din nou să îi treci pragul! Între 8 – 17 decembrie, pentru predarea a cel puțin un deșeu și primești un premiu instant, iar daca duci minim [citeste mai mult]