Tu ai salvat - Click aici pentru a vedea de unde...
copacii prin reciclarea de hartie
delfinii prin reciclarea pungilor de plastic
multe specii de pasari pentru ca au unde sa isi faca cuib

Laboratorul verde al reciclarii

REGULAMENTUL CONCURSULUI

„ Colecteaza selectiv cu R-ECO”

organizat de S.C ECO-ROM AMBALAJE S.A.

(perioada:  martie  – iunie 2014)

 

Art. 1 – Organizatorul

1.1.       Organizatorul Concursului cu premii „Colecteaza selectiv cu R-ECO ” (denumit in continuare „Concurs”) este S.C. ECO-ROM AMBALAJE S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Bucuresti, B-dul 1 Mai, nr. 51-55, Pavilion Administrativ, etaj 7, sector 6, avand cod unic de inregistrare 15944252, atribut fiscal R, numar de ordine in registrul comertului J40/16060/2003, contul nr. RO 04 RNCB 0077050232310001, deschis la BCR Sector 6.

1.2.       Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3.       Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Concursului

2.1.    Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei. Concursul se desfasoara pe parcursul semestrului al II-lea al anului scolar 2013-2014, incepand in luna martie 2014 si incheindu-se in luna iunie 2014, in 7 orase din Romania: Bucuresti,Ploiesti, Braila, Galati, Focsani, Brasov si Miercurea-Ciuc.

Art. 3 –  Regulamentul oficial al concursului

3.1.       Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • in format electronic, prin accesarea paginii web www.colecteazaselectiv.ro
 • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa  Organizatorului din Bucuresti,  B-dul 1 Mai, nr. 51-55, Pavilion Administrativ, etaj 7, sector 6

3.2.       Organizatorul  isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul,  cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina web www.colecteazaselectiv.ro,  cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1.       Participantii la concurs sunt elevii din clasele a III-a din scolile participante la proiectul ”Laboratorul Verde al Reciclarii”, din 7 orase ale tarii, specificate la Art. 2, pct. 2.1.

4.2.       Participantii, organizati in echipe de cate 10, joaca in „Laboratorul verde al reciclarii” jocul „Colecteaza selectiv cu R-ECO”, pe un set de 10 tablete, al carui scop este sa acumuleze un punctaj cat mai mare prin introducerea deseurilor de amblaje in mod corect in containerele de colectare selectiva corespunzatoare fiecarui tip de deseu.

4.3.       Echipele trebuie constituite din elevi din aceeasi clasa.

4.4.       Nu pot participa la Concurs urmatoarele categorii de persoane:

 • Elevii din scolile/clasele neparticipante la proiectul ”Laboratorul Verde al Reciclarii”
 • Elevii care fac parte din scolile/clasele participante la proiectul “Laboratorul Verde al Reciclarii”, dar nu sunt in clasa a III-a.
 • Angajatii Organizatorului
 • Angajatii companiilor partenere implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campanie

Art. 5 – Premiile Concursului

In cadrul Concursului, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos premiul se va acorda clasei castigatoare, respectiv clasa cu cel mai mare scor obtinut la jocul „Colecteaza selectiv cu R-ECO” (desfasurat in timpul semestrului II al anului scolar, in perioada martie 2013-iunie 2013).

Valoarea total a premiului este de 4500 RON. Detaliile legate de premiu  vor fi anuntate ulterior afisarii rezultatelor finale.

Premiul Concursului nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Concursului

6.1. Conditii privind participarea la Concurs

6.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantii  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Participantii trebuie sa joace, organizati in echipe de cate 10 (elevi din aceeasi clasa), jocul „Colecteaza selectiv cu R-ECO”, al carui scop este sa acumuleze un punctaj cat mai mare prin introducerea deseurilor de amblaje in mod corect in containerele de colectare selectiva.

6.1.2. Modul de desfasurare al concursului este urmatorul:

A.      INTRODUCERE/INCEPUT JOC

a)    Participantii joaca  un joc demonstrativ de 1 minut in care  vor fi explicate regulile, al carui rezultat nu va fi inregistrat

b)   Dupa aceste joc demo, va incepe jocul propriu zis

c)    Pe parcursul intregului joc, pe ecranul unui LCD vor fi afisate informatii in legatura cu defasurarea jocului (punctaj, timp ramas, pozitia containerelor colorate, eventuale bonusuri)

B.      DESFASURARE JOC

Fiecare copil isi cerceteaza tableta. Se desemneaza in mod aleatoriu cele 3 containere de colectare selectiva, cu marcarea lor corespunzatoare pe ecranul jucatorilor in cauza. Pozitia containerelor de colectare selectiva  si a jucatorilor va fi marcata tot timpul si pe ecranul LCD-ului.

Se va genera aleatoriu un obiect/deseu de ambalaj care va aparea doar pe una din tablete (inclusiv la punctele de colectare selectiva )

Copilul pe a carui tableta a fost generat deseul de ambalaj analizeaza obiectul si are 2 optiuni:

 • daca nu detine containerul de colectare selectiva adecvat, il transfera mai departe (in directia containerului corespunzator)
 • daca detine containerul de colectare selectiva adecvat, apasa pe iconul acestuia, recicland obiectul si acumuland un punctaj. Daca copilul detinand un container de colcetare selectiva  necorespunzator apasa gresit butonul de reciclare, deseul se pierde iar echipa este depunctata cu 1 punct.

Odata consumat obiectul curent, se va genera un nou obiect si se reia procesul.

In momentul in care timpul s-a scurs (durata jocului este de 7 minute), se blocheaza toate tabletele in pozitia curenta si se afiseaza punctajul total.

La sfarsitul zilei, rezultatele echipelor participante vor fi afisate pe siteul www.colecteazaselectiv.ro, pe pagina rezervata campanniei LAboratorul Verde al Reciclarii.

Punctarea si bonusurile se acorda potrivit tabelului de mai jos:

Bonusurile intervin in joc la intervale aleatorii.

6.2.    Inscrierea in Concurs

Sunt inscrisi in concurs elevii de clasa a III-a cu varste intre 9 si 10 ani din scolile participante la proiectul ”Laboratorul Verde al Reciclarii”, din 7 orase ale tarii.

6.4. Desemnarea castigatorilor

Castigatori vor fi elevii clasei care obtin cel mai ridicat punctaj la jocul „Colecteaza selectiv cu R-ECO”.

Fiecare clasa va obtine un punctaj final obtinut din media grupelor (formate din cate 10 elevi) clasei respective participante la jocul „Colecteaza selectiv cu R-ECO”

6.5. Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor.

La finalul fiecarei zile de concurs, Organizatorul va publica pe pagina web www.colecteazaselectiv.ro scorul obtinut de fiecare grupa de elevi participanta la concurs, urmat de media fiecarei clase de elevi.

Elevii clasei cu scorul cel mai mare sunt desemnati castigatori la finalul primei etape a caravanei “Laboratorul Verde al Reciclarii”

Instiintarea castigatorilor se va face telefonic  si prim email prin intermediul profesorilor responsabili sau ai directorilor scolii respective.

Anuntarea castigatoarelor se va realiza si prin publicarea pe pagina de Facebook a Eco-Rom Ambalaje www.facebook.com/Eco.Rom.Ambalaje, in termen de 45 zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare a castigatorilor. Lista finala a castigatoarelor concursului va fi afisata pe pagina de Facebook Eco-Rom Ambalaje www.facebook.com/Eco.Rom.Ambalaje si pe pagina web www.colecteazaselectiv.ro.

6.6. Contestatii privind lista finala de castigatori

Contestatiile privind decizia Organizatorului se pot depune in termen de 72 de ore de la afisarea listei finale a castigatorilor concursului pe pagina de Facebook Eco-Rom Ambalaje www.facebook.com/Eco.Rom.Ambalaje si pe pagina web www.colecteazaselectiv.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge toate contestatiile care se depun dupa termenul precizat in prezentul regulament.

Depunerea unei contestaţii prin Serviciu Poştal, in timpul programului de lucru (Luni-Vineri intre orele 10:00 – 18:00)

La adresa Organizatorului: Bucuresti, B-dul 1 Mai, nr. 51-55, Pavilion Administrativ, etaj 7, sector 6

Depunerea unei contestaţii prin E-mail, in timpul programului de lucru (Luni-Vineri intre orele 10:00 – 18:00

La adresa de e-mail: [email protected]

6.6. Intrarea in posesia premiului

Intrarea in posesia premiului se va face dupa incheierea Concursului, in perioada iunie-septembrie 2014.

Art. 7 –  Taxe si impozite

In conformitate cu prevederile art.77, alin (4) din Codul fiscal, aprobat prin Legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, “nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 600 lei/persoana, realizate de contribuabil.

Art 8 – Limitarea raspunderii

8.2.  Organizatorii Concursului „Colecteaza selectiv cu R-ECO” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra pozelor, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceast Concurs, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

8.3.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestui concurs, decizia comisiei formata din reprezentanti ai Organizatorului care va analiza aceasta situatie este definitiva.

8.4 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit

Reclamatiile referitoare la premiul castigat,ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator;

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru faxurile ilizibile, pierdute, tardive, transmise la alt numar decat cel indicat, in cazul castigatorilor, ce va duce la imposibilitatea validarii acestora;

Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Art. 9 – Prelucrarea datelor personale

Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si ca sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. ECO-ROM Ambalaje S.A., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Concursului. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

10.1      Prin inscrierea la acest Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor  stocate pe durata Concursului si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Participantele la Concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Concursului, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Concurs.

Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 10 – Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 11 – Imposibilitatea intrarii in posesia premiilor

In cazul in care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in imposibilitate de a intra in posesia premiului, Organizatorul este absolvit de orice raspundere.

Art. 12 – Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 13 –  Alte Clauze

Deciziile Organizatorului privind Concurs sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

ANEXA 1- Lista oraselor participante la proiectul „Laboratorul Verde al Reciclarii”

Noul traseu:

 • Bucuresti
 • Ploiesti
 • Braila
 • Galati
 • Focsani
 • Brasov
 • Miercurea-Ciuc

galerie foto

Laboratorul

Breaking news

“Protejăm Natura.Colectăm Selectiv”

“Protejăm Natura.Colectăm Selectiv”

Proiectul “Protejăm Natura. Colectăm Selectiv” organizat de Salubritate Craiova în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova şi Eco-Rom Ambalaje a câştigat marele premiu la Categoria ‘’Companii’’ în cadrul concursului național Premiile pentru un Mediu Curat, derulat de Organizația ECOTIC. Manualul “Învăţăm să reciclam ambalajele” realizat de Eco-Rom Ambalaje a fost predat în 20 de unităţi de [citeste mai mult]

Tombola de iarnă a deșeurilor de ambalaje!

Tombola de iarnă a deșeurilor de ambalaje!

Astăzi începe o nouă campanie de sensibilizare a populației din Minicipiul Iași pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile ! Primul Centru Municipal de Colectare a deșeurilor reciclabile te invită din nou să îi treci pragul! Între 8 – 17 decembrie, pentru predarea a cel puțin un deșeu și primești un premiu instant, iar daca duci minim [citeste mai mult]