Tu ai salvat - Click aici pentru a vedea de unde...
copacii prin reciclarea de hartie
delfinii prin reciclarea pungilor de plastic
multe specii de pasari pentru ca au unde sa isi faca cuib

REGULAMENTUL CONCURSULUI ECO WI-FI ZONE DESIGN

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE IDEI
PRIVIND CREAREA UNUI CONCEPT DE AMENAJARE
ECO WI-FI ZONE DESIGN

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului de idei privind crearea unui concept de amenajare “Eco Wi-fi Zone Design” (denumit in cele ce urmeaza in Regulamentul oficial “Concursul”) este SC Eco-Rom Ambalaje SA cu sediul in Bucuresti, B-dul 1 Mai nr. 51-55, Pavilion Administrativ, etaj 7, sector 6, inmatriculata la Registrul Comertului sub numar J40/16060/2003, avand cod unic de inregistrare RO 15944252, cont bancar nr. RO 04RNCB 0077050232310001, deschis la BCR sector 6, tel/fax 021.4130857, reprezentata de Dl. Sorin Cristian Popescu, avand functia de Director General (denumita in continuare “Organizator“).

1.1. Concursul de se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).

1.2 Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin afisarea pe site-ul www.colecteazaselectiv.ro in data de 5 noiembrie 2013.

SECTIUNEA 2. TERITORIUL, LOGISTICA ŞI DURATA DE DESFAŞURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, iar la acesta pot participa persoane fizice, cetateni romani sau straini cu domiciliul sau resedinta in Romania, cetateni straini care studiaza in Romania, cetateni romani care studiaza in strainatate.

SECTIUNEA 3. DURATA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

3.1. Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 5 noiembrie ora 00:00 – 30 noiembrie 2013 ora 23:59:59. In situaţia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca acest concurs, acest fapt va fi adus la cunoştinţa publica in modalitaţile prevazute la sectiunea 8 din Regulamentul oficial.

3.2. Calendar Concurs:

3.2.1. Concursul „Eco Wi-fi Zone Design” se va desfasura conform urmatorului calendar:

 • 5 noiembrie – Lansare concurs
 • 30 noiembrie ora 23:59:59 – Predare finala proiecte
 • 2 – 8 decembrie – Jurizare
 • 10 decembrie – Anuntare castigator

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La acest Concurs poate participa orice persoana fizica varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani (18 ani impliniti la data inceperii concursului – 5 noiembire 2013 si sa implineasca 35 de ani dupa data incheierii concursului – 30 noiembrie 2013).

4.2. Participantii pot fi tineri specialisti in domeniul arhitecturii (inclusiv arhitectura peisagistica) si design-ului: studenti la o facultate de profil, proaspat absolventi ai unei facultati de profil sau tineri practicieni in domeniul arhitecturii si designului.

4.3. Se accepta in concurs cetatenii romani sau straini cu domiciliu in Romania, cetateni straini care studiaza in Romania, cetateni romani care studiaza in strainatate.

4.4. Nu pot participa la acest Concurs:

4.4.1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului,
4.4.2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) membrilor juriului,
4.4.3. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) partenerilor si sponsorilor
4.4.4. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Agentiei de PR – IMAGE PR,
4.4.5. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele de mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie);

4.5. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea unui premiu, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel castigat si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

4.6. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.7. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza.

4.8. Participantii se pot inscrie in cadrul concursului cu un singur proiect.

SECTIUNEA 5. TEMA CONCURSULUI

5.1. Tema concursului o reprezinta amenajarea unei zone wi-fi, in arealul unui oras, pe domeniul public,  intr-o  zona de interes pentru locuitorii acestuia. Suprafata propusa este de maxim 150 mp. Amenajarea va trebui sa dispuna de o zona de relaxare cu scaune, banci, mese realizate din materiale reciclate si o zona high tech, cu instalatii cu celule fotovoltaice unde cei interesati se pot opri sa-si incarce telefonul, sa se puna la curent cu noutatile online sau sa-si citeasca emailurile. Toata zona va avea internet wi-fi gratuit.

5.2. Premiul I va fi pus in aplicare in orasul care va castiga competitia Orasul Reciclarii editia a II-a (similar mecanismului anterior din 2012).

5.3. Este obligatorie includerea in proiect:

– Unui punct de colectare separata a deseurilor de ambalaje (separate, pentru fiecare tip de deseu, dupa cum urmeaza: plastic si metal, hartie, sticla).
Panouri pentru prezentarea mesajelor de informare cu privire la importanta colectarii separate si a reciclarii deseurilor de ambalaje.
Instalatii cu celule voltaice prin intermediul carora se va face iluminarea zonei si incarcarea laptopurilor/mobilelor/tablete.
Piese de mobilier

5.4. Pentru a putea realiza o solutie replicabila pentru administratii locale cu posibilitati financiare diferite, bugetul cadru pentru realizarea efectiva si implementarea unui proiect pe baza ideii castigatoare in cadrul Concursului este de maxim 55.000 lei fara TVA.

SECTIUNEA 6. CERINTELE CONCURSULUI  

6.1. Concursul organizat de Eco-Rom Ambalaje isi propune selectarea celor mai bune idei privind crearea unui concept de amenajare a unei „zone eco wi-fi”, idei care vor fi prezentate sub forma de proiecte („Proiecte”).Proiectele trebuie sa exceleze prin calitatile lor estetice cat si prin capacitatea de a raspunde cerintelor functionale si de buget, oferind o solutie implementabila, capabila de a fi pusa in aplicare chiar de catre castigatorul premiului, in conditiile legii.

Prin inscrierea in concurs, fiecare Concurent declara ca in cazul in care Proiectului al carui autor este va fi declarat castigator, isi asuma Proiectul ca si Proiect de arhitectura in intelesul Legii 184/2001 si semneaza ca arhitect cu drept de semnatura/conductor arhitect cu drept de semnatura respectivul Proiect in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

In cazul in care autorul Proiectului declarat castigator nu are calitatea de arhitect cu drept de semnatura sau de arhitect conductor cu drept de semnatura in sensul Legii 184/2001, acesta consimte prin inscrierea in Concurs ca este de acord cu elaborarea pe baza Proiectului, inclusiv cu orice modificari, adaptari si altele asemenea aduse Proiectului strict in vederea elaborarii pe baza lui, a proiectului de arhitectura de catre un arhitect cu drept de semnatura sau arhitect conductor cu drept de semnatura in conditiile si astfel cum e definit Art. 10 din Legea 184/2001, in vederea obtinerii autorizatiei de construire si implementarii.

6.2. Concursul de proiecte este deschis intr-o singura faza, ca o procedura de achizitie privata si  vizeaza obtinerea unei solutii care sa respecte urmatoarele :

6.2.1 Conceptul de amenajare sa fie pretabil transpunerii intr-o solutie arhitecturala/de proiectare a amenajarii unui areal de maxim 150mp.
6.2.2 Incadrarea armonioasa din punct de vedere arhitectural in situl propus si in spiritul unei arhitecturi contemporane.
6.2.3 Solutionarea functiunii de baza in conformitate cu noile tendinte in ceea ce priveste mobilierul urban.
6.2.4 Realizarea unei amenajari care sa demonstreze o preocupare pentru mediu si  cadrul natural.
6.2.5 Capacitatea elementelor propuse de multiplicare in cazul utilizarii lor in situri reale ce depasesc dimensiunea sitului propus in concurs – modul repetabil.
6.2.6 Solutii care sa tina cont de bugetul propus si care prin propunerile tehnice oferite sa se caracterizeze prin maxim de durabilitate si utilizare indelungata cu un minim cost de intretinere.
6.2.7 Utilizarea unor materiale care sa aiba un caracter neinvaziv in cadrul natural si care sa poate fi usor instalate in situri cu grade diferite de accesibilitate.

6.3. Vor fi apreciate prioritar propunerile in care primeaza calitatea arhitecturala, designul obiectelor propuse din cadrul sit-ului cat si respectarea cerintelor de tema.

6.4  Este de dorit ca solutiile propuse sa aiba un caracter exemplar, care sa poata constitui un model de abordare a acestui tip de intervenţii contemporane in alte spatii cu aceasta destinatie din Romania.

6.5 Organizatorul nu este in nici un fel responsabil de imposibilitatea transpunerii in practica a Proiectului declarat castigator din motive ce tin de imposibilitatea legala sau de adecvare fizica a Proiectului la situl ales.

6.6 Organizatorul are dreptul de a folosi proiectul pentru implementare in orice alt mod la libera sa alegere, in baza contractului de cesiune de drepturi patrimoniale de autor ce se incheie in urma incheierii concursului cu castigatorul desemnat, in forma in care a fost propus in concurs sau cu modificari.

CAPITOLUL 7. CONDITII DE INSCRIERE A PROIECTELOR

7.1.  Fisierul trimis on-line pe www.colecteazaselectiv.ro trebuie sa fie in format JPG sau TIFF la o rezolutie de 300 dpi si trebuie sa contina :

 • Maximum 2 planse A2 cu paginare verticala;
 • Text de prezentare si explicare a proiectului – maxim 2000 de caractere fara spatii;
 • Plan de amenajare sc 1:200;
 • Detalii elemente componente cu precizarea materialelor, a tehnicilor de asamblare si a dimensiunilor sc 1:10 si planul posturilor la 1:50;
 • 1 perspectiva aeriana a ansamblului;
 • 2 perspective de la nivelul ochiului;

7.2. Inscriere se va face pe baza formularului ce va putea fi completat de fiecare participant direct pe site si va cuprinde urmatoarele informatii:

 • Numele tau (obligatoriu)
 • Prenumele tau (obligatoriu)
 • Adresa (obligatoriu)
 • Telefon (obligatoriu)
 • Adresa email (obligatoriu)
 • Camp link (wetransfer.ro) – documentatia proiect; fisierul atasat trebuie sa fie in format JPG sau TIFF la o rezolutie de 300 dpi (mentiuni langa aceasta casuta de completat)
 • Camp cod identificare – cod din maximum 8 litere/cifre ales si creat de catre fiecare concurent (mentiuni langa aceasta casuta de completat)

7.3. Anonimatul concurentilor fata de membrii juriului va fi pastrat pana la finalizarea procesului de jurizare. Fiecare proiect va fi insotit de cod, pe care fiecare concurent si-l va da in momentul in inscrierii pe site-ul www.colecteazaselectiv.ro. Juriul va primi proiectul insotit de acest cod, fara ca numele concurentului sa fie cunoscut. Nici o pagina a proiectului nu trebuie sa contina date de identificare ale concurentilor(semne, cifre, nume). Datele personale vor fi cunoscute numai de reprezentantul Eco-Rom Ambalaje care raspunde de proiect.

Obligatiile referitoare la anonimizarea concurentilor pe care Organizatorul si le asuma sunt cele de diligenta medie, raportat la obligatiile de confidentialitate ale propriului personal implicat sau nu in desfasurarea Concursului, iar din punct de vedere tehnic, la standardele de securitate a corespondentei electronice deja existente si implementate in cadrul entitatii Organizatorului. Organizatorul nu isi asuma nici un fel de responsabilitate pentru incalcari aduse obligatiei de anonimizare prin fraudarea corespondentei electronice.

7.4.  Prin trimiterea proiectului cu respectarea cerintelor prezentului Regulament si inscrierea in Concurs, Concurentul:

Declara pe proprie raspundere ca Proiectul este creatia sa si este original in sensul Legii 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, astfel incat singurul raspunzator din punct de vedere al consecintelor legale si / sau materiale fata de eventuale revendicari ale tertilor privind paternitatea Proiectului este doar Concurentul. Organizatorul isi declina orice responsabilitate privind pretentii ale tertilor referitoare la paternitatea Proiectului;

Isi da acordul ferm fata de incheierea Contractului de cesiune exclusiva de drepturi patrimoniale aferente dreptului de autor („Contractul”) care constituie anexa la prezentul Regulament. De asemenea, Concurentul consimte ca Premiul primit cu ocazia castigarii Concursului constituie si unica remuneratie in baza Contractului, Organizatorul nedatorand in conditiile Contractului nici un fel de alte sume.

SECTIUNEA 8. PREMIILE

8.1. 6

In cadrul Concursului se vor acorda, in urma jurizarii,  urmatoarele premii:

 • Premiul I – 1500 euro [ + realizarea proiectului in orasul care va iesi castigator din competitia Orasul Reciclarii Editia a II-a ]
 • Premiul II – 700 euro
 • Premiul III – 300 euro

8.2. Valoarea premiilor este neta. Taxele si impozitele aferente vor fi suportate de catre Organizator, conform sectiunii 10 din Regulamentul oficial.

8.3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nu sunt transmisibile. In cazul refuzului unui potential castigator de a beneficia de premiu sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament oficial  sau in cazul in care nu va putea fi contactat in termenul stabilit in prezentul Regulament oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, care se va acorda rezervelor, in ordinea in care au fost jurizate.

8.4. Prin refuzul unui castigator se intelege ca respectivul castigator exprima clar ca nu doreste sa intre in posesia premiului, acest lucru fiind exprimat in scris sau verbal, prin intermediul telefonului. Se considera de asemnea refuz si situatia in care Organizatorul este in imposibilitate de a lua legatura cu eventualul castigator, din motive neimputabile Organizatorului, iar respectivul castigator nu contacteaza Organizatorul in termenul stabilit prin prezentul Regulament.

SECTIUNEA 9. REVENDICAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

9.1. Se va efectua o jurizare in cadrul careia se vor desemna 3 castigatori. Daca cei trei castigatori clasati pe primele 3 locuri nu isi vor revendica premiile obtinute, juriul are libertatea de a decide daca premiile vor merge catre urmatorii clasati, daca va fi acordat doar unul sau vor fi acordate doua dintre acestea sau daca premiile nu vor fi acordate deloc. In afara celor 3 castigatori juriul are libertatea de a mai oferi si premii speciale daca este cazul.

9.2. Jurizarea va fi realizata de membrii juriului prin:

Notele oferite sunt de la 1 la 5, pentru fiecare criteriu in parte,  iar nota finala va fi compusa din suma notelor oferite in functie de cele 5 criterii de jurizare de mai jos.

9.3. Criterii de jurizare:

 • Calitatea estetica si functionala a solutiei propuse.
 • Capacitatea de adaptare la situri diferite plecand de la modulul propus de concurent.
 • Incadrarea armonioasă din punct de vedere compozitional în situl propus şi în spiritul unui design contemporan.
 • Respectarea cerintelor din tema concursului.
 • Incadrarea in bugetul estimativ al proiecului.

9.4.  Membrii juriului in ordinea alfabetica:

 • Arh. Adrian Ciocazanu
 • Arh. Mario Kuibus
 • Arh. Adrian Spirescu
 • Arh. Dorin Stefan
 • Arh. Robert Zotescu

9.5 Ulterior jurizarii, castigatorii vor fi contactati via e-mail sau telefonic de un reprezentant al Organizatorului si vor fi anuntati ca au fost desemnati potentiali castigatori ai unui premiu in vederea inceperii procedurilor de punere in posesie a premiului castigat.

9.6 Pentru validarea preliminara a castigatorilor premiilor Concursului, acestora li se va solicita acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor. Dupa terminarea acestui mesaj, daca sunt de acord, potentialii castigatori vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, domiciliul, telefonul, varsta, emailul. De asemenea, in vederea validarii preliminare, potentialii castigatori trebuie sa dovedeasca via email ca au proiectul cu care s-au inscris in Concurs.

9.7 Participantilor li se va solicita, in mod distinct, si acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, in baza de date a Organizatorului, pentru realizarea de activitati ulterioare de promovare.

9.8 In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin mesajul telefonic sa fie utilizate in activitati ulterioare de promovare realizate de Organizator si partenerii acestuia, potentialul castigator poate refuza acest lucru. In aceasta situatie potentialul castigator va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul articol, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. Validarea castigatorului Concursului, nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.

9.9 Potentialii castigatori contactati de Organizator au obligatia ca in termen de 10 zile calendaristice de la data contactarii lor in conditiile Art. 7.4 sa furnizeze Organizatorului toate datele necesare intrarii in posesie a premiului – nume, prenume, varsta, adresa (demonstrate printr-o copie dupa buletin), adresa de email, telefon mobil – in caz contrar pierde dreptul asupra castigului.

9.10 In cazul in care niciunul din cei 3 potentiali castigatori si rezervele acestora nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament in vederea validarii castigului, premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.

9.11 Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul Concursului.

9.12 Premiile vor fi acordate castigatorilor in termen de 10 zile de la validare.

9.13 Drepturile de autor pentru proiectele castigatoare clasate pe locurile I, II si III vor fi cedate catre Organizator, cu aplicarea corespunzatoare a Art. 6.5.2. Proiectul de pe primul loc, va fi folosit in scopuri nevandabile, fiind pus in aplicare in orasul care va iesi castigator din competitia Orasul Reciclarii editia a II-a sub supravegherea autorului si va fi realizat cu ajutorul unei firme specializate, dupa ce pe baza Proiectului a fost elaborat proiectul de arhitectura de catre autor, in cazul in care autorul este arhitect cu drept de semnatura sau conductor arhitect cu drept de semnatura, sau de catre un alt arhitect cu drept de semnatura sau conductor arhitect cu drept de semnatura..

9.14 Organizatorul se obliga sa nu foloseasca ideile din proiectele neeligibile (care nu au fost premiate) pentru alte scopuri decat cele de promovare a concursului.

9.15 Castigatorii locurilor I, II si III vor semna si un contract de cesiune a dreptului de autor fara valoare pecuniara.

Clauze diverse de validare si acordare a premiilor

9.16 In cazul in care castigatorul/castigatorii sunt cetateni romani studenti in strainatate si nu isi pot ridica premiul in cadrul evenimentului de acordare a premiilor, atunci acordarea premiului se va face prin trasferul sumei castigate in contul bancar al carui titular este castigatorul. Transferul va fi realizat in termen de 10 zile de la validare.

9.17 Organizatorul este exonerat de orice raspundere decurgand din acordarea premiului castigat precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul unuia dintre premiile prezentului Concurs.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL

10.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

10.2 Organizatorul işi rezerva dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul oficial, completarea şi/sau modificarea urmand a fi adusa la cunoştinţa publica.

SECTIUNEA 11. DATE PERSONALE

11.1 Prin participarea la concursul de arhitectura si design “Eco Wi-Fi Zone”  participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Eco-Rom Ambalaje S.A, inregistrata ca Operator de date cu caracter personal nr. 0012685 in vederea participarii la acest concurs si validarii finale a castigatorilor, atribuirii premiilor, si posibilitatii de a-i fi furnizate informatii despre produsele si evenimentele Eco-Rom Ambalaje S.A si cele ale partenerilor sai.

11.2 Anuntarea caştigurilor este publica. Participarea la Concurs constituie acordul potenţialilor castigatori referitor la faptul ca numele si localitatea de resedinta vor fi facute publice potrivit legislatiei in vigoare. Castigatorii isi dau acordul ca numele lor sa poata fi folosite in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta, acordul valorand cesiunea cu titlu gratuit a drepturilor patrimoniale corespunzatoare ale castigatorilor catre Organizator pentru intreaga perioada de protectie a acestora. Castigatoriii vor semna şi o declaratie scrisa in acest sens, conform celor solicitate de catre Organizator. Semnarea acestei declaratii este obligatorie, nesemnarea ei interferand cu acordarea premiilor catre castigatori.

11.3 Participantilor la concursul de arhitectura si design “Eco Wi-Fi Zone”  le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie.

11.4 Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale in date anonime in conformitate cu prevederile legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Concurs va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Eco-Rom Ambalaje S.A. Cererile participantilor vor fi solutionate de catre Organizator, caruia ii revine aceasta obligatie potrivit legii.

11.5  Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

11.6 Participantii pot intrerupe oricand comunicarea cu Organizatorul, trimitand o cerere scrisa prin care sa solicite delistarea din baza de date la adresa Eco-Rom Ambalaje S.A

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1. Organizatorul Concursului este raspunzator doar pentru plata impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din concursul „Eco Wi-Fi Zone”, impozit pe care Organizatorul Concursului este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 13. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

13.1. Concursul poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului. In cazul in care proiectele au fost deja trimise catre Organizator spre validarea juriului si apare un eveniment ce constituie forta majora sau Organizatorul este in imposibilitate de finalizare a Concursului, Concursul va fi amanat – proiectele trimise fiind luate in considerare pentru jurizare in momentul deciderii reinceperii Concursului.

SECTIUNEA 14. LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta material din localitatea sediului Organizatorului (municipiul Bucuresti) in conformitate cu dreptul comun.

14.2. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 15. EXEMPLARELE REGULAMENTULUI OFICIAL

15.1. Regulamentul oficial a fost redactat in 5 exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 4 exemplare originale.

Breaking news

“Protejăm Natura.Colectăm Selectiv”

“Protejăm Natura.Colectăm Selectiv”

Proiectul “Protejăm Natura. Colectăm Selectiv” organizat de Salubritate Craiova în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova şi Eco-Rom Ambalaje a câştigat marele premiu la Categoria ‘’Companii’’ în cadrul concursului național Premiile pentru un Mediu Curat, derulat de Organizația ECOTIC. Manualul “Învăţăm să reciclam ambalajele” realizat de Eco-Rom Ambalaje a fost predat în 20 de unităţi de [citeste mai mult]

Tombola de iarnă a deșeurilor de ambalaje!

Tombola de iarnă a deșeurilor de ambalaje!

Astăzi începe o nouă campanie de sensibilizare a populației din Minicipiul Iași pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile ! Primul Centru Municipal de Colectare a deșeurilor reciclabile te invită din nou să îi treci pragul! Între 8 – 17 decembrie, pentru predarea a cel puțin un deșeu și primești un premiu instant, iar daca duci minim [citeste mai mult]