Tu ai salvat - Click aici pentru a vedea de unde...
copacii prin reciclarea de hartie
delfinii prin reciclarea pungilor de plastic
multe specii de pasari pentru ca au unde sa isi faca cuib
Concursul se desfășoară în perioada:24.11.2014 – 27.05.2015Descrierea proiectului
Vezi premiile

Regulamentul concursului „ECOlimpiada elevilor”, ediția 2014/2015

Clasele a III-a

Concursul educațional „ECOlimpiada elevilor” face parte din proiectul de promovare a
auxiliarului curricular „Învățăm să reciclăm ambalajele”

                                                                                      

Preambul

Prezentul regulament reprezintă ansamblul condițiilor și normelor privind desfășurarea concursului educațional „ECOlimpiada elevilor”, ediția 2014/2015.

Articolul 1. Organizatorii și scopul concursului:

S.C. Eco-Rom Ambalaje S.A. în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice, denumiți în continuare Organizatori au inițiat un proiect educațional, dezvoltat la nivel național, care are ca scop familiarizarea elevilor cu procesul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje.

Organizatorii, pentru buna funcționare a proiectului educațional, au hotărât următoarele:

  • Concursul să aibă un Regulament Oficial.
  • Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial.
  • Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul: colecteazaselectiv.ro.

Articolul 2. Locul organizării concursului

Proiectul este realizat în unitățile de învățământ selecționate în baza unui acord încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice pentru următoarele orașe: Adjud, Agnita, Aiud, Băilești, Bârlad, Bistrița, Calafat, Călărași, Câmpia Turzii, Câmpina, Curtea de Argeș, Dej, Deva, Drobeta-Turnu Severin, Dumbrăveni, Făgăraș, Fălticeni, Focșani, Găești, Giurgiu, Mangalia, Mediaș, Miecurea Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Orăștie, Pașcani, Pătârlagele, Pitești, Rădăuți, Râșnov, Reghin, Roman, Sf. Gheorghe, Sighetul Marmației, Sinaia, Slatina, Slobozia, Suceava, Târgoviște, Târgu Jiu, Târgu Secuiesc, Tulcea, Turda, Urziceni, Vaslui, Vulcan, Zalău.

Articolul 3. Condiții de participare

3.1. La concurs au dreptul de a participa elevii înmatriculați în clasele a III-a și învățătorii din unitățile de învățământ înscrise în proiect.

3.2. Nu pot participa la acest concurs Organizatorii, angajaţii Organizatorilor, Membrii Juriului, Partenerii proiectului şi nici rudele acestora de gradul I.

3.3. Nu pot participa câștigătorii edițiilor anterioare.

3.4. Pentru a participa în concurs, cadrele didactice trebuie să solicite pachetul educațional “Învățam să reciclăm ambalajele” realizat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice și cu susținerea S.C. Eco-Rom Ambalaje S.A. Pachetul conține un manual destinat elevilor claselor a III-a, un ghid al profesorului și o scrisoare pentru părinți.

Solicitarea acestui pachet reprezintă asumarea unui set de responsabilități, după cum urmează:

3.4.1. Cadrului didactic desemnat de inspectoratul de care aparține are obligația de a se înscrie pe site-ul www.colecteazaselectiv.ro pentru a primi gratuit pachetul educațional.

3.4.2. Pachetul va conține cantitatea de manuale aferentă numărului de elevi din clasa respectivă, un număr de scrisori egal cu numărul de elevi din clasă și un manual dedicat cadrului didactic.

3.4.3. Cadrul didactic va oferi fiecărui elev un manual și o scrisoare dedicată părinților.

3.4.4. Cadrul didactic va parcurge manualul împreună cu elevii, astfel încât cele șase lecții să fie predate integral.

3.4.5. Fiecare cadru didactic va verifica cunoștințele acumulate de fiecare elev în parte, printr-o temă constând într-o compunere de o pagină A4, în care elevii integrează informațiile pe care le-au remarcat/ le-au plăcut/ le consideră relevante în urma parcurgerii manualului.

3.5. Fiecare cadru didactic va selecta cea mai bună compunere din clasă și o va înscrie în concursul „ECOlimpiada elevilor” pe site-ul www.colecteazaselectiv.ro. Fiecare clasă/învățător trebuie să înscrie, în urma evaluării tuturor compunerilor, o singură lucrare în concurs.

3.6. Cadrul Didactic are obligația de a înscrie (upload) fișa cu notele obținute de toți elevii din clasă pentru compunerile pe care le-au realizat (notele sunt acordate de cadrul didactic al clasei respective).

Articolul 4. Cerinţe referitoare la compunere

Cerințe de redactare:

  1. Să urmeze structura specifică unei compuneri: introducere, cuprins și încheiere;
  2. Să aibă un titlu adecvat temei abordate;
  3. Să facă referire la o temă/subiect din manual;
  4. Să prezinte în mod creativ o concluzie pe care copiii au deprins-o din manual;
  5. Să nu cuprindă fragmente de texte care provin din altă sursă/ autor.

Articolul 5.  Transmiterea materialelor                                                                                 

5.1. Compunerile selectate vor fi încărcate (upload) în format electronic la adresa
www.colecteazaselectiv.ro, secţiunea „ECOlimpiada elevilor”.

5.2. Compunerea va fi încărcată (upload) pe site de către cadrul didactic înscris în competiție.

5.3. În situaţii excepţionale, cadrul didactic poate trimite compunerea la adresa: str. Jules Michelet, Nr. 18, sector 1, Bucureşti, McCann Erickson Group, în atenţia drei Alina Croitoru.

Toate materialele înscrise de școlile participante la proiectul educaţional 2014-2015 sunt proprietatea Eco-Rom Ambalaje şi vor putea fi folosite în scopul promovării proiectului educațional.

Articolul 6. Tipuri de fişiere acceptate

6.1. Text: .doc, .pdf, .txt (dimensiune acceptată – maximum 500kb);

6.2. Foto: jpeg, .png, (dimensiune acceptată – maximum 1MB).

Articolul 7. Calendarul concursului

7.1. Înscriere pe site-ul www.colecteazaselectiv.ro pentru solicitarea manualelor:

24  noiembrie 2014 – 8 decembrie 2014 (2 săptămâni)

*Mentionam că perioada de înscriere poate fi extinsă, în funcție de solicitările înaintate de participanți. Orice modificare va intra în vigoare numai după publicarea unui anunț scris pe site-ul: www.colecteazaselectiv.ro.

7.2. Trimiterea manualelor către școli, în funcție de solicitări:

5 – 16 ianuarie 2015 (2 săptămâni)

7.3. Predarea manualului la clasă:

19 – 30 ianuarie 2015 (2 săptămâni).Vacanță intersemestrială 31 ianuarie – 8 februarie 2015

Continuare predare manual la clasă:  9 – 20 februarie 2015 (2 săptămâni)

7.4. Realizarea compunerilor de către elevi (temă vacanță):

23 februarie – 21 martie  2015 (4 săptămâni)

7.5. Selectarea celei mai bune compuneri din clasă și înscrierea acesteia pe site:

23 martie – 22 aprilie  2015 (5 săptămâni). Vacanță de primăvară 11 –  19 aprilie 2015.

7.6. Perioada de votare a compunerilor pe site:

23 aprilie – 10 mai 2015 (3 săptămâni)

7.7. Evaluarea și jurizarea compunerilor:

11 – 22 mai 2015 (2 săptămâni)

7.8. Afișarea rezultatelor: 26 mai 2015

Contestațiile pot fi depuse în maximum 24 de ore.

7.9. Listă finală rezultate: 27 mai 2015

Articolul 8. Evaluarea concursului

Evaluarea concursului se va realiza în două etape:

8.1. Votul publicului

8.1.1. Pentru acordarea de voturi, compunerile vor fi vizibile pe www.colecteazaselectiv.ro, secţiunea „ECOlimpiada elevilor”, pentru toţi vizitatorii site-ului. Votantul poate acorda un singur vot unic în perioada 23 aprilie – 10 mai 2015.

8.1.2. Caștigătorii vor  fi desemnați în urma voturilor obținute în cadrul site-ului care vor fi însumate cu punctajul oferit de comisia de jurizare.

8.1.3. Voturile se fac pe bază de IP unic (Internet Protocol Address). Astfel, un IP unic poate vota o singură compunere, o singură dată, în perioada de votare.

8.1.3. Voturile publicului vor reprezenta 10% din calculul final al punctajului pentru fiecare compunere.

8.2. Punctajul oferit de comisia de jurizare

8.2.1. Comisia de jurizare va fi formată din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice și din reprezentanţi ai companiei SC Eco-Rom Ambalaje SA.

8.2.2. Punctajul oferit de Ministerul Educației și Cercetării Științifice va reprezenta 60% din calculul final al punctajului.

8.2.3. Punctajul oferit de reprezentanţii companiei SC Eco-Rom Ambalaje SA va reprezenta 30% din calculul final al punctajului.

8.2.5. Punctajul oferit de comisia de jurizare are o pondere de 90% în calculul final al punctajului pentru fiecare compunere.

8.3. Formulă de calcul:

Nota maximă pe care o compunere o poate obține este nota 5, fiind calculată astfel:

Numărul maxim de puncte oferit de Ministerul Educației Naționale este 3 de puncte, echivalentul a 60% din nota finală normată la 5.

Numărul maxim de puncte oferit de SC Eco-Rom Ambalaje SA este 1.5 de puncte, echivalentul a 30% din nota finală normată la 5.

Numărul maxim de puncte oferit în urma votului publicului este 0.5 de puncte, echivalentul a 10% din nota finală normată la 5.

0.5 puncte se acordă pentru compunerea care obține numărul maxim de voturi. Ulterior, în baza compunerii cu cel mai mare număr de voturi, se va stabili raportul de puncte pe care îl obține fiecare compunere înscrisă.

Evaluarea compunerilor de către comisia de jurizare (formată din Ministerul Educației Naționale și SC Eco-Rom Ambalaje SA) se va face în baza criteriilor menționate în Regulament. Punctajul maxim care poate fi oferit de fiecare membru în parte în urma jurizării este de 50 de puncte și se calculează astfel:

  • Numărul maxim de 50 de puncte reprezintă echivalentul a numărului maxim de 3 puncte oferite de Ministerul Educației și Cercetării Științifice
  • Numărul maxim de 50 de puncte reprezintă echivalentul a numărului maxim de 1,5 puncte oferite de SC Eco-Rom Ambalaje SA.

Ulterior, în baza punctajelor maxime se va stabili raportul de puncte obținut de fiecare compunere în parte în urma jurizării.

Articolul 9. Criterii de jurizare

9.1.1. relevanţa mesajului;

9.1.2. originalitatea și creativitatea interpretării subiectului; acele compuneri în care sunt inserate compilații de fragmente care nu aparțin participantului și provin din alte surse/ autori vor fi considerate plagiat și vor fi excluse din concurs;

9.1.3. relaţionarea mesajului cu subiectul;

9.1.4. respectarea cerințelor de redactare.

9.2. Oferirea punctajelor:

9.2.1. Să aibă structura specifică unei compuneri: introducere, cuprins și încheiere; (0-10 puncte)

9.2.2. Să aibă un titlu; (0-10 puncte)

9.2.3. Să facă referire la o temă/subiect din manual; (0-10 puncte)

9.2.4. Să reprezinte, în mod creativ, o concluzie pe care copiii au desprins-o din manual; (0-20 puncte)

Articolul 10. Premiile

10.1. Locul I: primii cinci elevi câștigători (cele mai mari cinci punctaje obținute în urma votului și jurizării)  vor primi câte o tabletă PC;

10.2. Locul al II-lea: următorii zece câștigători (după locul I), în ordinea descrescătoare a punctajelor din clasament, vor primi câte un telefon mobil;

10.3. Locul al III-lea: următorii zece câștigători (dupa locul al II-lea), în ordinea descrescătoare a punctajelor din clasament, vor primi câte o cameră foto digitală;

10.4. Elevii cu cele mai bune rezultate obținute la finalul proiectului vor primi produse pentru școală din partea SC Eco-Rom Ambalaje SA. (număr estimat: 100 rucsacuri oferite elevilor în ordinea descrescătoare a mediilor. Numărătoarea începe cu  elevul imediat clasat, din punct de vedere punctaj, sub cel de-al zecelea premiant al locului III).

10.5. Învățătorii elevilor care obțin cele mai bune punctaje vor primi câte o ramă foto digitală  (număr premii: 25, oferite în ordinea descrescătoare a notelor obținute de elevi).

Articolul 11. Diverse

11.1. Acest concurs este organizat de SC Eco-Rom Ambalaje SA, în cadrul proiectului de promovare a manualului „Învățăm să reciclăm ambalajele”, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice și implementat prin intermediul agenției SC McCann Professional Communication SRL.

11.2. Regulamentul prezentului concurs este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.colecteazaselectiv.ro
11.3. Persoană de contact – Alina Croitoru: [email protected], (+40) 731 038 996

Breaking news

“Protejăm Natura.Colectăm Selectiv”

“Protejăm Natura.Colectăm Selectiv”

Proiectul “Protejăm Natura. Colectăm Selectiv” organizat de Salubritate Craiova în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova şi Eco-Rom Ambalaje a câştigat marele premiu la Categoria ‘’Companii’’ în cadrul concursului național Premiile pentru un Mediu Curat, derulat de Organizația ECOTIC. Manualul “Învăţăm să reciclam ambalajele” realizat de Eco-Rom Ambalaje a fost predat în 20 de unităţi de [citeste mai mult]

Tombola de iarnă a deșeurilor de ambalaje!

Tombola de iarnă a deșeurilor de ambalaje!

Astăzi începe o nouă campanie de sensibilizare a populației din Minicipiul Iași pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile ! Primul Centru Municipal de Colectare a deșeurilor reciclabile te invită din nou să îi treci pragul! Între 8 – 17 decembrie, pentru predarea a cel puțin un deșeu și primești un premiu instant, iar daca duci minim [citeste mai mult]